Tájékoztatás tanulói jogviszony igazolásáról

A tanulói jogviszony igazolásában 2023.09.01-jétől változás történt.

56/A. § A tanuló jogviszony igazolása
 
(1) A tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a szülőtől, a törvényes képviselőtől, a tanulótól nem kérhető.
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tanévet követő évtől a tanulói jogviszony – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – érvényes diákigazolvánnyal igazolható.
 
Ennek alapján az iskola nem állíthat ki iskolalátogatási igazolást.

Hirdetmények

Gála Lévay 30.

Tovább

felvételi rangsorok 2024

Tovább