Szabadidős tevékenységek

Az intézmény –tanórai foglalkozások mellett –a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez –a Nkt alapján. A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a nevelőtestület tagjai, a szülők, az igazgatótanács kezdeményezhetik. A tanulók a tanórán kívüli foglalkozásokra önkéntesen jelentkeznek, de ha felvételt nyertek a foglalkozásra, megjelenésük kötelező.

Intézményünkben az alábbi szabadidős tevékenységek közzül lehet választani:

- szakkörök, iskolai sportkörök, énekkar, Lámpás, alkotókör, dráma csoport, Kösöntyű, cserkészet, Rákóczi szövetség

olvasókör

ÉNEKKAR

ALKOTÓKÖR

Lámpás csoport

19. BÜKK CSERKÉSZCSAPAT

Drámacsoport

Rákóczi Szövetség

ISKOLAI SPORTKÖRÖK

SZAKKÖRÖK