Logónk értelmezése

A Lévay nevelőtestülete a 2012-2013-as tanévben választotta logójául a biblikus értelmezésű "Alfa és Ómega" szimbólumot. 

"Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdett és a vég”...
(Jel 22:13)


A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon logójában az "Alfa és Ómega” szimbólumai együttes használatának biblikus háttere van, a küldetésnyilatkozatunkat erősíti, egyben utal az intézmény sajátos kapcsolatrendszerére.

Az "Alfa és az Ómega” biblikus jelentéstartalma:

Kezdet és vég. Krisztustól indul ki, és Hozzá tér vissza minden.

"Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett” (Kol 1,16)

A mindent átfogó teljesség.

"… képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.” (Ef 3,18-19)

A tudomány és a hit kapcsolata.

"Benne (Krisztusban) van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.” (Kol 2,3)

Küldetésnyilatkozatunk megerősítése:

A Lévay akkor tölti be a küldetését, ha szeretettel fogadja be, és Jézus Krisztushoz vezeti növendékeit, miközben felkészíti őket a felelős felnőtt keresztyén életre.

Az intézmény sajátos kapcsolatrendszere:

Az iskola és a templom egymáshoz tartozása a logóval különösen hangsúlyossá válik: az avasi templom tetőszerkezetének formavilága az "Alfára”, az iskolánké pedig az „Ómegára” utal.

Az iskola és a gyülekezet közös felelőssége az együttműködő nevelésben rejlik:

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28,19-20)

AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL,
A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS.

Hirdetmények