Küldetésnyilatkozat

A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS

DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA

I S M E R E T E T  –   B Ö L C S E S S É G G É

KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ

 

„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Jn15:16)

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon küldetése Jézus Krisztus missziói parancsában gyökerezik, és azzal veszi kezdetét, hogy az intézmény hiteles keresztyén közösségként befogadja a szülők által rábízott tanulókat. Majd a pedagógusok magas szintű szakmai munkája és személyes példamutatása által, határozott keresztyén értékrenddel, széleskörűen fejleszti a tanulók alap- és speciális készségeit és kompetenciáit úgy, hogy felkészítse őket az egészséges, felelős keresztyén felnőtt életre – közösségben a közösségért élni. Református központként pedig személyre szabott neveléssel, hatékony egyéni és csoportos tehetséggondozással, a magyar nemzeti értékek és kultúra megerősítésével a jövő keresztyén értelmiségét nevelje.

AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL,

A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS.

Hiszünk abban, hogy a Lévay az az iskola, amelyben a tanárok Isten dicsőségére élve, a szeretet, a tisztelet, a bizalom és barátság légkörében tanítványaikat elvezethetik az igazság megismerésére. Ezért a nevelőtestület úgy végzi szolgálatát, hogy a tanítványaik és egymás sikerei által nyomot hagyjon a világban, és a következő nemzedékeket is büszkeséggel töltse el, hogy a Lévay diákjai lehetnek.

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7:12)

 

 

Hirdetmények

Gála Lévay 30.

Tovább