MAKKAI SÁNDOR DÍJAT KAPOTT KERBOLTNÉ TÓTH EDIT IGAZGATÓHELYETTES KOLLÉGÁNK

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATA 1997 ÓTA ADOMÁNYOZ PEDAGÓGIAI DÍJAKAT.

"A Makkai Sándor-díj „a református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba” tevékenység körében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyarországi és határon túli pedagógusok részére adományozható."

2024. április 25-i ülésén a Zsinat Makkai Sándor díjat adományozott Kerboltné Tóth Edit igazgatóhelyettes kollégánknak!

A magasrangú díjhoz szívből gratulálunk!

A Magyarországi Református Egyház Zsinata díjak adományozásáról szóló szabályrendelete rendelkezik a díj odaítélésének feltételeiről:

"A díj adományozásának feltételei: - több éves óvónői, tanítói vagy tanári tevékenység magyar református közoktatási intézményben, - kiemelkedő szakmai munka, - példamutató emberi-hitbeli magatartás. (3) A díj évente három pedagógusnak adományozható, akik közül egynek mindig határon túli pedagógusnak kell lennie. (6) A díj évente egy alkalommal, az országos református tanévnyitón kerül a díjazott részére átadásra."

Kerboltné Tóth Edit 1998-tól a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon matematika-fizika-informatika szakos tanára, munkaközösségvezetője, 2002-től tanulmányi, majd digitális tanulmányi igazgatóhelyettese.
Szakmai életútja során mindig jellemző volt rá a tudásvágy, a kreatív és konstruktív gondolkodás, a közösség gyarapítása érdekében végzett áldozatos munka, az iskolai kereteken túlmutató pedagógiai, szervezési és vezetői tevékenység, a szakmai igényesség és keresztyén alázat.

Kerboltné Tóth Edit a Lévay nevelőtestületének és vezetőségének immár több mint 25 éve oszlopos tagja, emberi, keresztyén és szakmai kvalitásaival kiemelkedően járult hozzá az intézmény keresztyén nevelési és szakmai kiválóságra törekvésének megvalósításához.
A Miskolc-Belvárosi Református Gyülekezet aktív tagja, a Lévay vezetőségének igeolvasó és imádkozó tagja. Munkájáért, szolgálatáért az intézményvezető személyesen is hálás, amit a nevelőtestület is elismer.
(részlet a méltatásból)

A zsinati felterjesztés méltatásának teljes szövege a mellékletben olvasható.

Büszkék vagyunk kiemelkedő díjat kapott kollégánkra!

                                            A Lévay nevelőtestülete

Hirdetmények

Gála Lévay 30.

Tovább