ALKOTÓKÖR

A 2013/14. tanévtől működik a Lévay alkotóköre.  Kedd délutánonként, általában 3 és 4 óra között találkozunk az alkotó kedvű diákokkal a tanári előtti asztalok körül. Ez azért jó, mert a gyülekezők láttán a 8. órával végzők minket figyelgetve bele-belelátnak tevékenységünkbe, és alkalmanként bekapcsolódnak hallgatóként, kritikusként, ötletelőként.

Létszámunk évről évre változó, de az elballagókat mindig újak pótolják. Más irányú elfoglaltságok miatt némelyekkel külön alkalmanként, sokszor más időpontban konzultálok verseikről, novelláikról, készülő regényeikről. Mások e-mailben küldik el átnézésre, az alkotókörösökkel véleményezésre az elkészült vagy éppen még csak vázlatos produkcióikat. Az alkotókörösök számára facebook csoportot hozott létre a már elballagott Szele Eszter, aki Németországból is feltett verseket, kért is rá visszajelzést, azaz nem hagyta abba a versírást. Mások vissza-visszajárnak verseikkel, és igénylik a megerősítést egyetemistaként is az alkotókörösöktől.

Mindig kikerülnek a hirdetőre az esedékes pályázatok, alkotói versenyek, amelyek alkalmi vers- és novellaírókat mozgatnak meg, és általában ezek az írásművek is átmennek az alkotókörösök kritikáján. Csak kevesen vannak, akik nem igényelnek visszajelzést.  

Legfőbb cél az önkifejezés lehetőségének megadása, a saját hang megtalálása, az igényes vers- és prózaírás kialakítása, a kritika és önkritika fejlesztése, a szépirodalmi eszközök sokszínű és célszerű alkalmazása, a tartalmi és formai változatosság minél színvonalasabb megvalósítása. Természetesen folyamatos cél minél több „rejtőzködő” diákalkotó megnyitása – nehéz felfedni a belső én titkait, azaz erős bizalom kell hozzá. Mindenképpen hasznos az alkotás, hiszen sokan szinte „kiírják” magukból problémáikat, vívódásaikat, kételyeiket. Mindezek mellett fontosnak tartom, hogy tehetséges diákjaink a lehető legtöbb fórumon megjelenhessenek irodalmi alkotásaikkal.

A legkitartóbbak nagyobb lélegzetű művekben gondolkoznak. Így készült el pl. Kőrösi Ferenc 2 verseskötete, és jelenleg is ketten több száz oldalas regényen dolgoznak. Szerencsére sok megerősítést kapunk, hiszen minden évben sok díjat nyernek el a lévays tanulók. Ilyen a Berzeviczy Így írunk mi, a Vízművek vizes  vagy éppen az Áprily általános iskola Föld napi pályázata. Néhányuk, pl. Kazsimér Soma versei irodalmi folyóiratokban is megjelentek már. Követjük a legújabb műfajokat, versformákat, pl. az apeva-kötetbe tavaly bekerült Kozma Tamás műve.

A Lévay diáksága és tanári kara számára immár több éve tavasszal alkotókörös teaházat rendezünk a költészet napja tiszteletére. Évvégén az eredményesek részt vehetnek a hagyományos jutalomkiránduláson, illetve az Aranyosok gálájának meghívott tanulói – szüleikkel együtt, azaz az iskola többféleképpen is segíti, méltányolja a kreatív diákjait.

                                                                                                    Lenkei Éva

                                                                                               szakkörvezető magyartanár

Hirdetmények