Közösségi élet alapelvei

A közösségi élet alapelvei a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon céljának tekinti, hogy tanulói református keresztyén szellemiségben nevelkedjenek. Fontos, hogy intellektusuknak, gondolkodásuknak, cselekedeteiknek, testi-lelki fejlődésüknek és szociális érzékenységüknek a Biblia legyen a zsinórmértéke.

Feladatunknak tekintjük, hogy gyermekeink viselkedésén az iskolában, otthon és a gyülekezetben is tükröződjön a keresztyén lelkület. Ezért az intézményünket választó diákoknak és szülőknek egyet kell érteniük az elvárt viselkedési normákkal.

Szeretnénk elérni, hogy a diákjaink tudatos, megfontolt döntéseket hozzanak, és ne sodródjanak a világi értékekkel és viselkedésmóddal.

A „MIT TENNE HELYEDBEN JÉZUS?” mottó foglalja össze elvárásainkat. Amíg elvárásaink nem válnak a diákjaink bensőjévé, addig elérendő célként állítjuk azokat eléjük.

Célunk eléréséhez minden diáknak tartania kell magát az alábbiakhoz.

A FELNŐTTEK TISZTELETE

 • Engedelmeskedj szüleidnek, iskolánk és egyházad elöljáróinak!
 • Viselkedéseddel mutass példát Isten dicsőségére és iskolánk jó hírnevére!
 • Légy emberséges és segítőkész mások felé!

PÉLDAMUTATÓ MAGAVISELET

 • Tartózkodj a pletykáktól (meggondolatlan fecsegéstől, szóbeszédtől), a rágalmazó és szitkozódó beszédstílustól, a trágár beszédtől!
 • Törekedj békességre, a konfliktushelyzetek Istennek tetsző megoldására!
 • Ne viselkedj gúnyosan, megvetően tanáraiddal és diáktársaiddal szemben!

A BIBLIA TANÍTÁSAIN ALAPULÓ ÉLETVITEL

 • Tartózkodj a dohányzástól, az alkohol- és drogfogyasztástól!
 • Beszéded legyen őszinte és tiszta!
 • Öltözködésed legyen szerény, visszafogott!
 • Légy erkölcsös testben és lélekben!
 • Tanulj tisztességgel, légy megbízható, kötelességeidnek tégy eleget!
 • Erősítsd hitedet, és segíts másokat is az igaz hitre jutni!
 • Tanúsíts megbocsátást mások iránt!

Azok az értékek, melyeket iskolánk szeretne képviselni, megtalálhatók különösen a Filippi levél 2:1-16 részében.

Hirdetmények