PÁLYÁZAT AUSZTRÁLIAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE a 2017/2018. tanévre

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon törekszik arra, hogy a Kárpát-medencei magyar református testvériskolák mellett kapcsolatot építsen és ápoljon idegen nyelvterületen működő keresztyén iskolákkal, kölcsönös látogatásokon keresztül segítse tanulói kulturális ismeretszerzését, valamint diákcserékkel segítse elő az arra méltó tanulók idegen nyelv tanulását és más népek kultúrájának megismerését.

Intézményünk egyik testvériskolája az ausztráliai MACARTHUR ANGLICAN SCHOOL, Sydney közelében 1985 óta működő keresztyén iskola. Óvodától a 12. évfolyamig közel 1100 tanulója van. A kapcsolat a két intézmény között 1997-ben kezdődött, és azóta folyamatos.

A 2002 óta szorosabbá vált testvériskolai kapcsolat diákcsere, tanárok kölcsönös látogatása, valamint négyévente az ausztrál iskola ének- és zenekarának látogatásában ölt testet.

A cserediák program pályázatának általános feltételei az alábbiak:

 • évente 2 tanuló utazhat a testvériskolánkba 5 hónapos időtartamra,
 • a család fedezi tanulóink számára az utazási költséget (repülőjegy) és a vízum költségeit, testvérintézményünk biztosítja a kint tartózkodás hivatalos költségeit (szállás, ellátás),
 • a személyes kiadásokról (ajándék, pipere, stb.) a két tanulónak magának kell gondoskodnia. (javasolt zsebpénz kb 40-50 AUD/hét)
 • a két tanuló családoknál lesz elhelyezve,
 • a két tanuló részt vesz a tanórákon és egyéb iskolai programokon,
 • a két tanuló meghatározott rendszerességgel rész vesz a Sydney-i Magyar Református Gyülekezet alkalmain,
 • iskolánkat képviselve beszámolót tartanak a Lévayról, a magyar oktatási rendszerről, a gyülekezeti és egyházi életről az osztályban, iskolai csoportoknak és szülőknek. A beszámolók tartására az iskola felkészíti tanulóit.
 • az ösztöndíj időtartama: kb. 2018. január 25. – 2018. június 30.

(az ausztrál fél más időpontot is megjelölhet a kiutazásra)

Pályázatot nyújthatnak be azon tanulóink, akik

 • A kiutazás a 10. évfolyam első félévének lezárása után történik. A tanulók a második féléves tantárgyaik vizsgáinak augusztusi letétele után, tanulmányaikat a saját osztályukban, 11. évfolyamon folytatják. Közben a Lévayval a tanulói jogviszonyuk folyamatos.
 • az iskola életében aktívan részt vevő keresztyén fiatalok,
 • a pályázat benyújtása időpontjában középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy azzal közel azonos szintű nyelvtudásuk van
 • jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek (4,2-nél jobb tanulmányi átlag)
 • összességében alkalmasok és méltók arra, hogy a Lévayt képviseljék és hírnevét gyarapítsák
 • vállalják, hogy a hazaérkezésük utáni tanévben a Lévayba érkező ausztrál cserediákoknak 3 hónapig (hétvégéken és iskolai szünetekben) vendéglátói lesznek.

 

Pályázni a mellékelt adatlap és pályázati lap kitöltésével lehet.

Benyújtási határidő: 2017. szeptember 25. hétfő

A pályázatokat a Titkárságon kell benyújtani

A pályázatokat öttagú bizottság bírálja el. A bizottság tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a cserekapcsolatot koordináló tanár. A bíráló bizottság kikéri az érintett diákok osztályfőnökének, vallástanárának és angol nyelvtanárának véleményét is.

A bíráló bizottság a döntést 2017. október 15-ig hozza meg, és hirdeti ki. A döntésről a bizottság valamennyi pályázót tájékoztatja. A bizottság döntése ellen felszólalásnak vagy fellebbezésnek helye nincs.

Intézményünk a kiutazással kapcsolatos tanulói ügyintézésben segítséget nyújt tanulóinknak és a szülőknek.

 

Miskolc, 2017. június 15.

 

                                                                                                           Ábrám Tibor, igazgató

 

Hirdetmények