Tájékoztató a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) regisztrációjának új lehetőségéről

Az Oktatási Hivatal Oktatás Nyilvántartási Központja az alábbi tájékoztatást tette elérhetővé:

Ezúton szeretném tájékoztatni a diákigazolvány-igénylések beküldésével kapcsolatos Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) regisztrációjának új lehetőségéről. 

A NEK regisztrációval kapcsolatos új szolgáltatás a www.magyarorszag.hu oldalon az Okmányok/Oktatási igazolványok/Nemzeti Egységes Kártyarendszer regisztráció menüpontban az Ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el. A szolgáltatást az ügyfélkapuval rendelkező, 14. életévüket betöltött tanulók használhatják, akik szerepelnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a közhiteles nyilvántartásban 1 évnél nem régebbi arc- és aláíráskép áll róluk rendelkezésre (az utóbbi egy évben készítettek róla fényképet a kormányablakban). 

A NEK regisztráció az elektronikus úton benyújtott kérelem sikeres befogadása után azonnal megtörténik, a NEK adatlap az ügyfélkapu tárhelyre kerül megküldésre. Ezen NEK adatlapok nem tartalmaznak fényképet, és a NEK azonosító szerkezete minden esetben az alábbi: yyyyyyWEBxxxxxxx, melyből a NEK azonosító elején a dátum található 6 karakteren, majd a WEB szó jelzi, hogy a NEK adatlap nem a kormányablakban került kiállításra, a végén pedig a sorszám található. A NEK adatlap képe levelünk második oldalán látható.

A kártyafelhasználói regisztráció érvényessége 5 év.

 

Hirdetmények