Adatlap

Tájékoztató

Komplex tanulói támogató rendszer

A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon által létrehozott Komplex Tanulói Támogató Rendszer célja az, hogy saját értékrendjének, elhivatottságának, szellemiségének és elvárásainak megfelelően a tanulók képességét, tudását, és körülményeit megfelelő mértékben feltérképezze, azonosítsa, majd a KTR-ben megfogalmazott alapelvek szerint gondozza és fejlessze azokat a tanácsadás keretein belül.

Koordinátora: Sáfrány-Tóth Katalin munkaközösség-vezető

A Komplex Tanulói Támogató Rendszer 5 munkacsoportból áll:

1. Szociális és életvitel munkacsoport

Megbízott csoportvezető: Estók István iskolalelkész, lelkigondozó

A szociális és életvitel tanácsadás célja a gimnáziumban:

 • önismereti információ nyújtása
 • egy akut probléma megelőzése
 • egy akut probléma kezelése
 • egy krónikus probléma felismerés
 • praktikus ismeretek /készségek átadása
 • a „problémás” diákok felismerése
 • megfelelő segítségnyújtás

2. Tanulmányi tanácsadói munkacsoport

Csoportvezető: Kerboltné Tóth Edit - tanulmányi igazgatóhelyettes

Tanulmányi tanácsadás célja a gimnáziumban:

 • Tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése (figyelem, emlékezet, gondolkodás, szókincs, olvasás, írás)
 • Megfelelő tanulási környezet kialakítása
 • Hatékony tanulási szokások kialakítása
 • Megfelelő tanulás iránti attitűd kialakítása
 • A tanulás iránti motiváció kialakítása
 • Tanulási technikák és stratégiák begyakoroltatása

3. Tehetséggondozó munkacsoport

Csoportvezető: Horváth László – tehetség koordinátor

                   A tehetséggondozás feladatai:
 • Már az előkészítő során készüljenek előzetes tehetségfelmérések.
 • Készüljenek olyan tesztek, amelyek segítségével az osztályfőnökök és szaktanárok felmérhetik a tehetségeket
 • Kommunikációs és személyiségfejlesztő szakkörök a tehetséges diákoknak.
 • A fejlesztő munkát hatékonyabbá tesszük a differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projektmódszer és tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásával.
 • Mentorprogram bevezetése
 • A tehetséggondozó munkában a gimnázium és kollégium együtt kínáljon széles palettát.
 • A tehetséges diákokról készült fényképek az iskolában legyenek láthatóak.
 • Már jól bevált tevékenységeinkhez ragaszkodjunk.

4. Pályaorientációs munkacsoport

Csoportvezető: Takács Judit – biológia – földrajz szakos tanár, osztályfőnöki munkaközösség vezető

a.)A pályaválasztás tanácsadói csoport célja: A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását.

b.)Összetevői:

 • az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése
 • a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek megismerése (tevékenységek és tapasztalatok szükségesek hozzá)
 • a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása

5. Lelkigondozói munkacsoport

Csoportvezető: Estók István iskolalelkész, lelkigondozó

 1. A csoport feladatai, célkitűzése:
 • Lelkigondozás (cél a személyes kapcsolatépítés a gyerekekkel). A bejövő évfolyamokon beosztás szerint párosával szervezzen ismerkedő beszélgetést.
 • Igei alkalmak koordinálása, szolgálatok beosztása, beosztás szerinti ráeső rész végzése.
 • Mályi program szakmai részének koordinálása - jelenjen meg a Mályi programban (foglalkozások tartása szociális munkással, pszichológussal)
 • Szeretetszolgálat szakmai részének koordinálása (felkészítés-lezárás; szociális munkással egyeztetve)
 • Lelkigyakorlatos alkalmak – a 9. és a 12. évfolyamon lenne elsősorban létjogosultsága a meglévő programjaink mellett…
 • Kollégiumi beszélgetések kötetlenül (lehetőség szerint hetente egyszer jelenjen meg a kollégiumban)
 • Különböző csoportok, foglalkozások vezetése diákok és szülők felé (téma szerinti, önismereti, bibliodráma).
 • Kapcsolattartás a gyülekezetekkel (az egyetemi gyülekezetekkel is)
 • gyülekezeti kiszállások szervezése és lebonyolítása (az osztályok gyülekezeti látogatásain túl félévente 2)
 • MTGY koordinálása, felkészítése, kísérése
 • Imaközösség, imaélet (nem a presbitériumhoz tartozó feladatok átvételével)
 • Különböző lelki programok (pl. Ez az a nap, Csillagpont) utazásainak megszervezése – így több lehetőségünk nyílna iskolai csoporttal képviseltetni magunkat egyházi rendezvényeinken.
 • ACSI konferenciákra kísérés
 • Csendesnapok programjainak szervezése, lebonyolítása (vallástanárokkal)

Adatlap

Tájékoztató

Hirdetmények