EFOP 4.1.1-15-2016-00025 - Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon infrastukturális fejlesztése a mindennapi testnevelés biztosítása érdekében

LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 947,14 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a fenntartásában lévő miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon fejlesztésére. A támogatás eredményeként új sportcsarnok valósul meg a régi tornaterem helyén. Az új létesítményben többszintes megoldással korszerűen felszerelt tornaterem és a mai kor igényeinek megfelelő uszoda biztosítja az egészséges élethez nélkülözhetetlen mindennapos testmozgást, és az ahhoz szükséges megfelelő környezeti feltételeket. Az intézmény által megvalósítható projekt fő célja a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtésével. A projekt ugyanakkor lehetőséget is biztosít további együttműködésre civil szervezetekkel, sportegyesületekkel, református és önkormányzati iskolákkal és óvodákkal. 

 

 

A közel 500 éves oktatási múltra visszatekintő intézmény elavult tornaterme helyén épül meg - egyedi építészeti megoldásokkal - a sportcsarnokon belül korszerűen felszerelt tornaterem és feszített víztükrű uszoda. Jelentős változások várhatóak mind látványban, mind a használatban. Az eddigi Rákóczi utcai térszint a beruházás során módosul, az új főbejárat az új alagsori szintre kerül. A jelenlegi durva betonépítmények, támfalak, lépcsők helyén nyugodt belvárosi terecske alakul ki a meglévő nagylombú fa megerősítésével. A modern öltözők, szociális helyiségek kialakításánál kiemelt figyelmet kap  az egyenlő hozzáférés megteremtése. Az új épületrész akadálymentes megközelíthetőségét és használatát biztosítják a speciálisan kialakított belső építészeti megoldások s az akadálymentesített lift beépítése. Az új létesítmény terv szerint 2018 szeptemberében kerül átadásra. A beruházás keretében a létesítmény teljes nevelési eszközökkel való ellátottsága is megtörténik. A korszerű, új sportlétesítmény lehetővé teszi a diákok testi-, és szellemi egészségének megőrzését, fejlesztését, segítheti a kora iskolaelhagyás arányának csökkenését.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, finanszírozását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

Hirdetmények