A diákotthonba történő jelentkezés és felvétel menete

  1. Lévays diákok:

a. Felvétel a következő tanévre:

- Gimnáziumunkba felvételt nyert vidéki tanulóink – amennyiben szüleik ezt írásban kérik –diákotthoni elhelyezést is kapnak. Alapelvünk, hogy bejárni nem tudó vidéki diákjaink saját diákotthonunkban lakjanak, kivéve, ha lakhatásukat, felügyeletüket felnőtt rokonaik révén felelősen meg tudják oldani Miskolcon.

b. Felvétel a tanév folyamán:

- Év közben más intézményből gimnáziumunkba átvett vidéki tanulóink – amennyiben ezt a szülő/gondviselő kéri – szintén felvételt nyernek diákotthonunkba.

 

  1. Más intézményből jelentkező diákok:

a. Felvétel a következő tanévre:

- A más középfokú oktatási intézményben tanulók a kollégiumi szabad férőhelyekre kérhetnek felvételt.  Nagykorú középiskolás esetén ő maga, kiskorú tanuló esetében pedig szülője, gondviselője kérheti írásban. A kollégiumi férőhely iránti írásbeli kérelmeket a diákotthoni jelentkezési lap kitöltésével, és a lelkészi ajánlással, valamint a szülői és tanulói kérdőívekkel együtt tanévenként az intézmény honlapján közzétett időpontig kell eljuttatni az intézmény igazgatójának címezve.

- Külsős diákok jelentkezése esetén felvételi elbeszélgetésre kerül sor. 

- A szülővel/gondviselővel, diákkal történt szóbeli elbeszélgetést követően a diákotthoni felvételről az intézmény igazgatója dönt.

b. Felvétel a tanév folyamán:

- A más intézményből jelentkező diákok szabad helyeink függvényében kérhetik felvételüket a föntebb megjelölt jelentkezési lap és lelkészi ajánlás, valamint a szülői és tanulói kérdőívek benyújtásával.

Dr. Ábrám Tibor

igazgató

 

Hirdetmények