Galériák

Tompa és Lévay barátsága

Tudományos konferencia Tompa Mihály születése 200. évfordulója, valamint Lévay József halálának közelgő centenáriuma tiszteletére

Miskolc, 2017. december 1. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon – Szalay Sámuel díszterem

A péntek délelőtt folyamán rendkívüli irodalom- és hittanórák zajlottak a kijelölt diákcsoportok számára. Dr. Porkoláb Tibor egyetemi docens Tompa és Lévay barátsága, Dr. B. Kovács István régész-néprajzkutató-gömörológus Az élő Tompa-hagyomány a Felvidéken, Dr. Eperjesi Eszter lelkipásztor-etnográfus A lelki béke „Olajága” címmel adott elő.

A tartalmas délelőttöt még tartalmasabb délután követte. Nagy Ákos, a Gömöri Református Egyházmegye esperese igei köszöntése után Zsuponyóné Újvári Mária a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület elnökeként nyitotta meg a diákoknak és felnőtteknek szóló konferenciát. Egyúttal ismertette és átadta a Tompa jubileum kapcsán megjelent könyveket. Ezt követte a három délelőtti előadás variációja a felkért előadóktól. Összekötőként a gimnázium tehetséges tanulói: Mellik Noémi, Balázs Zsófia, Barna Benedek Tompa verseit szavalták el. Befejezésül a Lévayban meghirdetett pályázat nyertese, Olej Anita osztotta meg véleményét legkedvesebb Tompa-verséről, az Ősszel című versről. Kellemes meglepetésként a „Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás elnöknője, Balázs Éva szavalta el Veres János Hanván Tompánál című versét, mely katartikus élményt nyújtott valamennyiünknek. Ábrám Tibor igazgató úr-főgondnok zárszavában még virtuális kiállítás megnyitóra invitálta a közönséget, hiszen a földszinten Benedek László barlangkutató-fotográfus, a Gömöri Fotóklub elnöke képeit tekinthettük meg.

Galériák

Hirdetmények

Tehetséggondozó foglalkozások beosztása

Tovább

Papszer utca ideiglenes lezárása

Tovább