Tevékenységek felelősei

Intézményi vezetők

igazgató

Ábrám Tibor       

igazgato@levaygimnazium.hu

tanulmányi igazgatóhelyettes

(46/500-180/114)

Kerboltné Tóth Edit               

tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu

nevelési igazgatóhelyettes

(46/500-180/113)

Sipos Tamás Norbert

nevelesi.ig.h@levaygimnazium.hu

gazdaságvezető (46/500-180/117)

Nagyné Przetacznik Emese

gazdasagvezeto@levaygimnazium.hu

iskolatitkár (46/500-180/121)

Bucherné Nemes Ildikó

titkarsag@levaygimnazium.hu

osztályfőnöki munkaközösség

Takács Judit

takacs.judit@levaygimnazium.hu

vallástanári munkaközösség

Sipos Tamás

nevelesi.ig.h@levaygimnazium.hu

magyar, média, ének-zene munkaközösség

Lenkei Éva

lenkei.eva@levaygimnazium.hu

történelem, rajz, földrajz munkaközösség

Molnár Csaba

molnar.csaba@levaygimnazium.hu

angol, olasz, orosz nyelvek munkaközössége

Borosné Répási Rita

borosne.repasi.rita@levaygimnazium.hu

német, latin, francia, nyelvek munkaközössége

Tóthné Nagy Anikó

tothne.nagy.aniko@levaygimnazium.hu

matematika és informatika munkaközösség

Kiss István

kiss.istvan@levaygimnazium.hu

természettudományi munkaközösség

Makranczi Zsolt

makranczi.zsolt@levaygimnazium.hu

testnevelés munkaközösség

Csáki István Zsolt

csaki.istvan.zsolt@levaygimnazium.hu

nevelőtanári munkaközösség

Zsurki Csabáné

kollegiumi.mkv@levaygimnazium.hu

Tevékenységek felelősei

Védőnő (46/500-180/152)

Farkas Fanni

vedono@levaygimnazium.hu

Iskolaorvos

Dr. Üveges Zsuzsanna

druveges@freemail.hu

Programszervező (46/500-180/125)

Pandula Judit Eszter

programszervezo@levaygimnazium.hu

Gondnok (46/500-180/136)

Takács Lászlóné

gondnok@levaygimnazium.hu

Élelmezésvezető (46/500-180/135)

Lövészné Kovács Kornélia

elelmezesvezeto@levaygimnazium.hu

Presbitériumot segítő pedagógus(ok)

Domahidiné Darab Ágnes és Kiros Eszter

lelkigondozo@levaygimnazium.hu

kiros.eszter@levaygimanazium.hu

Könyvtáros (46/500-180/119)

Nehézy Sándorné

konyvtar@levaygimnazium.hu

KTR (Komplex Tanulói Támogató Rendszer)

Toboz Csilla

pszichologus@levaygimnazium.hu

KTR - Tanórai tehetséggondozás

Horváth László

horvath.laszlo@levaygimnazium.hu

KTR - Tanórán kívüli tehetséggondozás / TUDOK

Molnár Csaba

molnar.csaba@levaygimnazium.hu

KTR - Iskolapszichológus/ifjúságvédelem  

Toboz Csilla

pszichologus@levaygimnazium.hu

KTR - Spirituális/lelkigondozó

Domahidiné Darab Ágnes

lelkigondozo@levaygimnazium.hu

KTR - Pályaválasztás

Takács Judit és Pozsárné Szilágyi Erzsébet

takacs.judit@levaygimnazium.hu

pozsarne.szilagyi.erzsebet@levaygimnazium.hu

LSZEIE (Lévays Szülők Egészséges Ifjúságért Egyesület)

Taskó Márta

tasko.marta@levaygimnazium.hu

SNI / BTM         

Toboz Csilla / Sipos Tamás

pszichologus@levaygimnazium.hu

nevelesi.ig.h@levaygimnazium.hu

Lévay Labor        

Dóka Erzsébet

doka.erzsebet@levaygimnazium.hu

Cserediákprogram / Külföldi kapcsolatok

Ábrám Tibor

igazgato@levaygimnazium.hu

Cserediákprogram / Kárpát-medencei        

Pandula Judit Eszter / Sipos Tamás

programszervezo@levaygimnazium.hu

nevelesi.g.h@levaygimnazium.hu

Cserediákprogram / Ausztrál (Sydney)

Pandula Judit Eszter/ Kollár Enikő

programszervezo@levaygimnazium.hu

kollar.eniko@levaygimnazium.hu

Cserediákprogram / Holland (Kesteren)

Kiros Eszter / Skultéty Zoltán Gáborné

kiros.eszter@levaygimanazium.hu

skultety.zoltanne@levaygimnazium.hu

Cserediákprogram / Német (Steinatal)

Pap Erika / Bacsóné Szabó Renáta

pap.erika@levaygimnazium.hu

bacsone.szabo.renata@levaygimnazium.hu

RSZ (Rákóczi Szövetség)

Molnár János

molnar.janos@levaygimnazium.hu

IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat)

Bodnár-Szabolcsik Panka / Sipos Tamás

programszervezo@levaygimnazium.hu

nevelesi.g.h@levaygimnazium.hu

MTGY (Missziói terepgyakorlat) / Diakóniai év

Domahidiné Darab Ágnes

lelkigondozo@levaygimnazium.hu

SZMK (Szülői Munkaközösség)        

Sipos Tamás

nevelesi.g.h@levaygimnazium.hu

Rendszergazda (46/500-180/123)

Kiss-Hocza Csaba

rendszergazda@levaygimnazium.hu

Oktatás technikus/laboráns

Orosz Gábor

oktatastechnikus@levaygimnazium.hu

Csomasz - kapcsolattartó

Orosz Gábor

oroszgabcsi@gmail.com

Cserkészet

Szentimrei Márk / Kádas Máté

cserkeszvezeto@levaygimnazium.hu

Énekkar / Csengettyű

Orosz-Tokár Edina

dr.farkasne.sajo.marta@levaygimnazium.hu

Kösöntyű

Simon-Hegedűs Fanni

kosontyu@levaygimnazium.hu

Lámpás

Bodnár Balázs / Sipos Tamás

lampas@levaygimnazium.hu

RefEgymi

Hegyesiné Vass Erika

reformatusegymi.miskolc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetmények

Szóbeli felvételi vizsga - 6. és 8. évfolyamosok beosztása

Tovább

Szóbeli felvételi vizsga menete, szülői és tanulói kérdőívek

Tovább