Mentorprogram meghirdetése a 2018/19-es tanévre

Az egyéni tehetséggondozás hatékonyságának növelése érdekében a Lévay József  Református Gimnázium és Diákotthon

 Tehetséggondozó Mentor-programot” hirdet

a 2018/2019. tanévre.

Az egyéni mentorálási program a 2009-től működik iskolánkban , egyre nagyobb sikerrel és eredményességgel.

 

A mentor program célja

Iskolai keretek között egyéni fejlesztési lehetőséget biztosítsunk a beválogatott tehetséges tanulóknak.

 

A mentor-program tevékenységei

A  mentortanár elkészíti a tanulóval való tehetséggondozó tevékenység tervezetét, mely tartalmazza

 • a mentori program konkrét céljait,
 • a tervezett kimeneti tevékenységeket (tudományos dolgozat,                                            versenye(ke)n való részvétel, önálló kutatómunka, stb)

Heti két órában az előzetesen elkészített tehetséggondozó munkaterv szerinti egyéni tehetséggondozó foglalkozást vezet a mentorprogramba beválogatott tanulónak.

 • irányítja a tanuló szakmai felkészülését,
 • felkészíti versenyekre, illetve olyan szakmai programokra, amelyeket az országos tehetséggondozó szervezetek középiskolás tanulók számára szerveznek

A mentorprogramba beválogatott tanuló a program elindítása után

 • választott, de kötelező feladatként végzi a tehetséggondozó tevékenységet,
  • megjelenik a foglalkozásokon, a mentor által előírt tevékenységeket pontosan elvégzi,
  • részt vesz a tehetségprogramban megjelölt versenyeken, és azokon a tehetséggondozó tevékenységeken, amelyeket mentora számára javasol.
  • lehetőség szerint részt vesz egy nyári, a szakterületét érintő tehetséggondozó táborban,
  • féléves és év végi beszámolót készít a tevékenységéről.

 

Pályázat a mentor programba.beválogatási kritériumok

A mentor-programba pályázat útján lehet bekerülni. A pedagógus és a tanuló közösen nyújtja be pályázatát a programhoz mellékelt jelentkezési lapon.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • Tanulmányi eredmény
 • Korábbi versenyeredményei
 • Szaktanári jellemzés
 • Motiváltság (mérés)
 • Kreativitás (mérés)

A programba bekerülésről az tehetséggondozó munkacsoport javaslata alapján az  iskola vezetősége dönt.

Kedvező döntés után a mentor egyéni fejlesztési tervet készít a tanuló számára, amely tartalmazza a heti rendszerességű foglalkozások tematikáját is, az alkalmazott egyéb tehetséggondozó tevékenységeket, a tanuló számára felkínált évközi és nyári szünet alatt is.

 

Jelentkezési határidő:  2018. június 10.

 

Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról és a titkárságról is beszerezhető.

A tanulói és tanári jelentkezési lapot együttesen kell a megadott határidőn belül a titkárságon leadni.

 

Sikeres pályázást kívánunk minden érdeklődő tanulónknak!

Hirdetmények