Galériák

HOLLANDIAI REFORMÁTUS ISKOLÁK TANÁRAINAK LÁTOGATÁSA A TISZÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETBE

Két iskolacsoport intézményeiből, a Hoornbeeck College (Rotherdam, Amersfort, Kampen) és a Van Lodenstein College (Hoevelaken) 8 pedagógus, illetve az Igazgatótanács elnöke látogatott a Tiszáninenni Református Egyházkerületbe szeptember 20-22. között.

A látogatást Ábrám Tibor főgondnok és Dick van Meeuwen a holland iskolák Igazgatótanácsának elnöke készítették elő. Előzményként a tavaly ősszel a Tiszáninneni Református Egyházkerület szakképző intézményeinek (Irinyi, Eötvös, Vay) igazgatóiból, valamint erdélyi, kárpátaljai és felvidéki református intézmények képviselőiből álló 9 fős csoport látogatott Hollandiába elsődlegesen az ottani református szakképzés tanulmányozása céljából.

A mostani viszontlátogatásban képviselt két intézménycsoport partnerkapcsolat létesítésére törekszik az Irinyi János Református Oktatási Központtal - Kazincbarcikán, az Eötvös József Református Oktatási Központtal, Hevesen valamint Sárospatakon a Vay Miklós Református Szsakképző Intézménnyel.

A csoport főhadiszállása a Lévayban volt, ahol csütörtök reggel szintén rövid látogatást tettek.

A tiszáninneni református intézménynek szoros kapcsolatot ápolnak a holland református intézményekkel. A Lévaynak és a sárospataki Refinek már évek óta jól működő kapcsolatai alakultak ki.

 

 

Galériák

Hirdetmények