Központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének rendje

Kedves Felvételiző Tanulók! Kedves Szülők!

Az írásbeli felvételi  vizsga eredménye 2022. január 23-átől az iskola honlapján (www.levaygimnazium.hu) a  tanuló oktatási azonosítója alapján elérhető.

Az írásbeli dolgozatok személyes megtekintése kizárólag 2022. január 27-én (csütörtökön) 8 órától 16 óráig lehetséges. A megtekintés helyszíne: a diákotthon gyülekezeti terme (bejárat: Rákóczi u. 18).

A dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet vagy térítés ellenében fénymásolatot kérhet.

Észrevétel lehetősége.

 

A vizsgázó és szülője – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig, azaz 2022. január. 28. – tizenhat óráig – írásban adhatja le az intézmény Titkárságán, vagy elektronikusan is benyújthatja a következő címen  titkarsag@levaygimnazium.hu

Mellékeljük az észrevétel benyújtásához szükséges ürlapot.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. A benyújtás határideje jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelő lapot is itt vehetik át a tanulók, vagy a tanuló képviselője. A személyesen át nem vett értékelő lap hitelesített példányát kérésre, elektronikus úton megküldjük. A kéréseket a titkarsag@levaygimnazium.hu e-mail címre kérjük megküldeni legkésőbb 2022. január 28-ig (péntekig). Az értékelő lap hitelesített másolatát csatolniuk kell minden intézményi jelentkezési laphoz! 

Járványügyi előírások.

Az épületbe érkezéskor kötelező a kézfertőtlenítés és mindvégig a maszk viselése. Az írásbeli dolgozatok megtekintésére érkezők a diákotthon portáján keresztül léphetnek be (Rákóczi u. 18. sz), egyszerre legfeljebb 5 tanuló az 1 fő kísérőjével.  itt átvehetik az értékelő lapot, és lefotózhatják a dolgozatokat.

 

   Miskolc, 2022. 01. 25.

 

                                                                     dr. Ábrám Tibor

Hirdetmények

ÁLLÁSHIRDETÉSEK A 2022/2023. TANÉVRE

Tovább