Lévay közgyűlés

M E G H Í V Ó

Tisztelt Tagtárs!

A Lévay-s Szülők Egészséges Ifjúságért Egyesülete (székhely: 3530 Miskolc, Kálvin János u. 2.) közgyűlését összehívja az alábbiak szerint:

Közgyűlés helye: 3530 Miskolc, Kálvin János u. 2.

Közgyűlés időpontja: 2017 év, május hó, 19. napján, 1430 óra.

Napirendi pontok:

  • 1./ Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszakban végzett tevékenységről
  • 2./ Tisztségviselők megválasztása
  • 3./ A következő időszak tervezett munkájának megbeszélése
  • 4./ Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele (50%+1 fő) jelen van.

A természetes személy tagok a jogaikat csak személyesen gyakorolhatják, így a közgyűlésen képviseletnek helye nincs.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2017. év május hó 19. napján 1530 órakor, a fent megjelölt helyen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra, külön meghívó küldése nélkül.

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjen.

 

Miskolc, 2017. év május hó 2. napján

 

Tisztelettel:

                                                 Deveráné Molnár Bernadett- elnök

                                    Lévay-s Szülők Egészséges Ifjúságért Egyesülete

Hirdetmények

Nyílt napok a Lévayban - Nov. 6. / Nov. 8.

Tovább