FAKULTÁCIÓ VÁLASZTÁS a 2018/2019. tanévre

A 10. évfolyamon felmértük a kétszintű érettségire való felkészítő, szabadon választható foglalkozásokról a tanulóink igényeit. A felmérés szerint 2 blokkba soroltuk be a szóba jöhető tantárgyakat. Az azonos blokkokban találhatókat azonos időpontban tartják; ezért ugyanabból a blokkból nem lehet egynél több tárgyat választani. A tantárgyak neve alatt a várható szaktanár nevét tüntettük fel.

A 10. évfolyamos tanulóknak ( aki nem biológia-kémia, vagy fizika-matematika tagozaton tanul ) most véglegesen el kell dönteniük, hogy a 2018/2019. tanévben melyik tantárgyat szeretnék heti plusz 2 órában tanulni. Két tantárgy választása kötelező.  Ha valamelyik foglalkozás kevés jelentkező esetén nem indul, akkor a tanulónak másik tárgyat lehet, vagy kell választania.

 Fontos tudni, hogy a választás után csak nagyon indokolt esetben van lehetőség a módosításra (a következő tanév elejéig.) Szeptemberben a beindult  foglalkozások, annak aki választotta, kötelező tanóráknak számítanak, s év közben sem adhatják le ezeket. A 11. év végén lehetőség van váltásra ( augusztusban tett sikeres különbözeti vizsga esetén)  vagy egy tantárgy leadására.  ( ezt írásban kell kérni az ig. helyettestől)

Az emelt szintű foglalkozások választása  esetén a csoport megfelelő haladása érdekében kérjük, hogy csak olyan tantárgyat válasszanak amelyből legalább közepes tanulmányi eredménye van a tanulónak

 

  1. blokk                                          B.  blokk

magyar(emelt)                        Lenkei Éva

 

társadalomismeret(közép+emelt)

Dóka Erzsébet

 

történelem ( emelt )

Molnár Csaba

 

történelem(emelt)                 

Barócsi Angéla

 

matematika(emelt)      

Bikova Marianna    

 

fizika(emelt)   

Makranczi Zsolt         

 

biológia(emelt)     

Taskó Márta     

 

biológia(emelt)               

Takács Judit

 

kémia(emelt)            

Makranczi Zsolt  

 

földrajz(közép)     

Dr. Szilágyiné Rádai Gabriella              

 

médiaismeret(közép)    

Barócsi Angéla           

 

hittan(közép) 

Adamcsik Dávid

 

testnevelés(közép)   

Tóth Tamás          

 

angol(emelt)      

Bőcsi Katalin          

 

német(közép+emelt)    

Tóthné Nagy Anikó  

 

informatika(közép+emelt) 

Bikova Marianna       

 

rajz(közép)

Dr. Szilágyiné Rádai Gabriella                       

 

francia ( közép)

Szűcsné Bottka Krisztina

 

 

 

A jelentkezés módja: elektronikus kérdőív kitöltése.

Minden 10. évfolyamos tanuló és szülei emailban megkapják azt a hivatkozást, melyet megnyitva a fenti táblázatnak megfelelő 2 blokkból kiválaszthatják a felvenni kívánt tantárgyakat.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XQOQqy6mc0eTrLLAuB16rYMV_4JN_btAlKg2bvbzxh1UMldGSjRSTzZETU40WklPVUxJRFdOVEZXSS4u

A jelentkezési lap kitöltéshez iskolánk könyvtárában  rendelkezésre állnak internet eléréssel rendelkező számítógépek és személyes segítséget is kérhetnek a könyvtárostól.

Aki valamilyen  okból nem tudja megoldani az elektronikus jelentkezést, az papír alapú jelentkezési lapot is kérhet az osztályfőnökétől.

A fakultációválasztással , jelentkezéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel

Kerboltné Tóth Edit  tanulmányi igazgató helyetteshez fordulhatnak személyesen, vagy a következő elérhetőségeken:

telefon :  46/500-180  114-es mellék,

email:     tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu

 

Hirdetmények

Tehetséggondozó foglalkozások beosztása

Tovább