Adatlap

Tájékoztató

Komplex tanulói támogató rendszer

A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon által létrehozott Komplex Tanulói Támogató Rendszer célja az, hogy saját értékrendjének, elhivatottságának, szellemiségének és elvárásainak megfelelően a tanulók képességét, tudását, és körülményeit megfelelő mértékben feltérképezze, azonosítsa, majd a KTR-ben megfogalmazott alapelvek szerint gondozza és fejlessze azokat a tanácsadás keretein belül.

Koordinátora: Toboz Csilla – iskolapszichológus

A Komplex Tanulói Támogató Rendszer 5 munkacsoportból áll:

1. Szociális és életvitel munkacsoport

Megbízott csoportvezető: Domahidiné Darab Ágnes – iskolalelkész, lelkigondozó

A szociális és életvitel tanácsadás célja a gimnáziumban:

  • önismereti információ nyújtása
  • egy akut probléma megelőzése
  • egy akut probléma kezelése
  • egy krónikus probléma felismerés
  • praktikus ismeretek /készségek átadása
  • a „problémás” diákok felismerése
  • megfelelő segítségnyújtás

2. Tanulmányi tanácsadói munkacsoport

Csoportvezető: Kerboltné Tóth Edit - tanulmányi igazgatóhelyettes

Tanulmányi tanácsadás célja a gimnáziumban:

  • Tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése (figyelem, emlékezet, gondolkodás, szókincs, olvasás, írás)
  • Megfelelő tanulási környezet kialakítása
  • Hatékony tanulási szokások kialakítása
  • Megfelelő tanulás iránti attitűd kialakítása
  • A tanulás iránti motiváció kialakítása
  • Tanulási technikák és stratégiák begyakoroltatása

3. Tehetséggondozó munkacsoport

Csoportvezető: Horváth László – tehetség koordinátor

                   A tehetséggondozás feladatai:
  • Már az előkészítő során készüljenek előzetes tehetségfelmérések.
  • Készüljenek olyan tesztek, amelyek segítségével az osztályfőnökök és szaktanárok felmérhetik a tehetségeket
  • Kommunikációs és személyiségfejlesztő szakkörök a tehetséges diákoknak.
  • A fejlesztő munkát hatékonyabbá tesszük a differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projektmódszer és tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásával.
  • Mentorprogram bevezetése
  • A tehetséggondozó munkában a gimnázium és kollégium együtt kínáljon széles palettát.
  • A tehetséges diákokról készült fényképek az iskolában legyenek láthatóak.
  • Már jól bevált tevékenységeinkhez ragaszkodjunk.

4. Pályaorientációs munkacsoport

Csoportvezető: Takács Judit – biológia – földrajz szakos tanár, osztályfőnöki munkaközösség vezető

a.)A pályaválasztás tanácsadói csoport célja: A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását.

b.)Összetevői:

  • az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése
  • a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek megismerése (tevékenységek és tapasztalatok szükségesek hozzá)
  • a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása

5. Lelkigondozói munkacsoport

Csoportvezető: Domahidiné Darab Ágnes – iskolalelkész, lelkigondozó

  1. A csoport feladatai, célkitűzése:
  • Lelkigondozás (cél a személyes kapcsolatépítés a gyerekekkel). A bejövő évfolyamokon beosztás szerint párosával szervezzen ismerkedő beszélgetést.
  • Igei alkalmak koordinálása, szolgálatok beosztása, beosztás szerinti ráeső rész végzése.
  • Mályi program szakmai részének koordinálása - jelenjen meg a Mályi programban (foglalkozások tartása szociális munkással, pszichológussal)
  • Szeretetszolgálat szakmai részének koordinálása (felkészítés-lezárás; szociális munkással egyeztetve)
  • Lelkigyakorlatos alkalmak – a 9. és a 12. évfolyamon lenne elsősorban létjogosultsága a meglévő programjaink mellett…
  • Kollégiumi beszélgetések kötetlenül (lehetőség szerint hetente egyszer jelenjen meg a kollégiumban)
  • Különböző csoportok, foglalkozások vezetése diákok és szülők felé (téma szerinti, önismereti, bibliodráma).
  • Kapcsolattartás a gyülekezetekkel (az egyetemi gyülekezetekkel is)
  • gyülekezeti kiszállások szervezése és lebonyolítása (az osztályok gyülekezeti látogatásain túl félévente 2)
  • MTGY koordinálása, felkészítése, kísérése
  • Imaközösség, imaélet (nem a presbitériumhoz tartozó feladatok átvételével)
  • Különböző lelki programok (pl. Ez az a nap, Csillagpont) utazásainak megszervezése – így több lehetőségünk nyílna iskolai csoporttal képviseltetni magunkat egyházi rendezvényeinken.
  • ACSI konferenciákra kísérés
  • Csendesnapok programjainak szervezése, lebonyolítása (vallástanárokkal)

Adatlap

Tájékoztató

Hirdetmények

VÁLTOZATLAN IDŐPONTBAN A TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁSOK

Tovább

Nyílt napok a Lévay-ban

Tovább